11/16(FRI) JAH SHAKA JAPAN TOUR 2018

2018/11/16(FRI) JAH SHAKA JAPAN TOUR 2018
【会場】鹿児島・奄美 ASIVI
鹿児島県奄美市名瀬金久町4-3
【OPEN】20:00

11/16(FRI) JAH SHAKA JAPAN TOUR 2018

11/16(FRI) JAH SHAKA JAPAN TOUR 2018

 シェアする